Gizlilik Politikası

Lütfen güncellenmiş Gizlilik Politikamızı dikkatli şekilde okuyunuz.

Cevir.com.tr Gizlilik Politikası

PRIVACY POLICY (GİZLİLİK POLİTİKASI)
UYARI!
LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BU, BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME HÜKMÜNDEDİR.
1. TARAF BİLGİLERİ
1.1 İşbu Gizlilik Politikası’nın (“Sözleşme”) konusu kullanıcıya Hizmet Veren Platformları üzerinden sunulacak hizmetlerden yararlanma şartlarına dair verilerin işlenmesine rıza gösterilmesi, tarafların aydınlatılması, taraflar arasında dahil olunacak her türlü ilişki kapsamında tarafların birbirlerine aktardığı her türlü bilgi, belge ve sair verinin gizlilik esaslarına uyulması ile buna ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Gizlilik Politikası, niteliği uygun düşen hükümleri gereği bağlayıcı bir sözleşme hükmünde olup Hizmet Veren statüsünde olan ÇEVİR ile işbu Hizmet Verenin platformlarına herhangi bir şekilde giriş yapan, giriş yapmaya teşebbüs eden, bu web sitesinde hesap oluşturan, bu web sitesi yer alan tüm görsel ve işitsel bilgi, belge, yazılım, iş ve servis, alt ve yan hizmetleri, saklayan, depolayan, işleyen, başvuran, kayıtlayan, görüntüleyen, yükleyen, sunulmuş üçüncü parti linklerine tıklayan, reklamları görüntüleyen, yönlendirilen, hizmet ve ürünleri görüntüleyen, ifşa eden, gönderen, kullanan, hizmet ve ürünleri satın alan, satın almaya teşebbüs eden, bu web sitesinde tüm servisleri kullanan veya her türlü servisten istifade etmeye çalışan, istifade eden ve bu yollarla kişisel verilerinin işlenmesine rıza verip bu sözleşmenin tarafı olan ve aynı anda bu yollarla yürürlüğe giren sözleşme yanı ise ‘’Kullanıcı’’ olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR
2.1 Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen, anlamları ifade edecektir:
Alıcı:Web Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üye veya site üzerinde paneli bulunmayan tüketicidir.
Satıcı:Web Sitede belirtilen hizmetleri sunan ve işbu hizmetler üzerinde hukuken fikri mülkiyet hakkı sahibi bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu hizmetleri sağlayanı,
Web Site: www.cevir.com.tr URL adresli ve ‘’cevir’’ alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.
Kullanıcı/Üye: Taraf Bilgileri maddesinde yazılan hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla işbu Web Siteden ürün/mal/hizmet alımı ile hizmetlerden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu bireysel üyelik veya Satıcı tarafından sağlanan hizmetlere başvuru formunu eksiksiz dolduran, Şirketçe üyelikleri onaylanarak Siteye üyeliği kabul edilen ya da rezervasyon/hizmet teyidi ile sözleşmenin akdedildiği bireysel veya kurumsal kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca Üye ya da Kullanıcı olarak anılacaktır.”
Satıcı/Şirket/Hizmet Veren: Web site üzerinde tüm hukuki hakların sahibi ve işletmecisi olan hizmet vereni, ÇEVİR., Şirket, kasteder.
Üye Adı:Site Üyelerinin Site hizmetlerden faydalandıkları sırada Site içindeki diğer Üyelere yansıyan ve tanıtan üye kimlik adıdır.
Şifre:Web Siteye üyelik sırasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaradan oluşan şifredir.
İş Ortakları: Hizmet Verenin yansıttığı kendisine veya üçüncü kişilere ait ürün ve hizmetleri, alt ve yan hizmetleri ve her türlü servisi sunacak ve işbu hizmetin ifasına katılacak ve yardımcı olacak, Yeminli Tercüman gibi, gerçek ve tüzel kişileri, Kullanıcıya ilgili ürün, mal ve hizmetlere ulaşma konusunda aracılığın gerçekleştirildiği muhatabı, gerçek ve tüzel kişileri işaret eder.
Diğer Kullanıcı/Üye: İşbu sözleşmeyle aksi ileride belirtilmedikçe aynı hak ve yükümlülüklerin muhatabı olan, Websiteyi kullanan veya Hizmet Veren ile yaptığı diğer sözleşmeler veya işbu sözleşme hükümleri gereği sözleşmenin tarafı hükmünde olan diğer tüketicileri kasteder.
3. GENEL GİZLİLİK POLİTİKASI
3.1 www.cevir.com.tr web sitesinden veya mobil internet sitesinden işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.,) müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, sadece ÇEVİR…………… bünyesinde kullanılmakta ve ÇEVİR…………… tarafından işlenmektedir. ÇEVİR…………… üyelik formlarından ve hesap kaydında istenen ve toplanan tüm bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabilecektir. Şirket politikalarımız gereği kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.
3.2 Ayrıca, ÇEVİR…………… ’e ait olan ÇEVİR…………… web ve mobil sitesi, çerez (cookie) kullanan platformlardır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezlerin kullanımına, seçimine, tercih değişikliklerine ilişkin haller KVK Veri Politikası uyarınca düzenlenmiştir. ÇEVİR…………… ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
3.3 ÇEVİR…………… 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Üye tarafından üyelik ve alışveriş aşamaları dahil verilen bilgileri, Üye kişisel verilerini(Aksi Üye tarafından bildirilinceye kadar ve Üye tarafından hiçbir sorumluluk olmaksızın her zaman verilen izinler kısmen yada tamamı ile iptal edilme hakkına sahip olmak üzere) kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat dairesinde ve ÇEVİR KVK Veri Politikasına uygun olarak işleyecek ve koruyacaktır.
3.4 Kullanıcı, dilediği zamanda talebini ÇEVİR…………… www.cevir.com.tr internet sitesinde mevcut üyelik sayfası ve/veya info@cevir.com.tr e-mail adresine göndereceği mail ile ücretsiz şekilde bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere; işbu sözleşmenin onaylanması anında verdiği cep telefonu ve sair telefonlar ile e-mail adreslerine ÇEVİR…………… tarafından her zaman yasal mevzuat dairesinde ürün ve hizmet tanıtımı, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim(MMS, Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususunda açık ve doğrudan onay verdiğini kabul etmiş olup, bu hususta gönderilen bildirimlere ilişkin olarak ÇEVİR…………… ’in izinli ticari işletme olduğunu kabul etmiştir.
3.5 Paket ve hizmet tanıtımı, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirimleri almak istemiyorsanız lütfen bu sitedeki ilgili yerlere (buraya) tıklayarak [r1]ve iletişime geçerek bize bildiriniz.

4. KULLANICI TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİLER
4.1 Üye, www.cevir.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ÇEVİR…………… ’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 Üye, ÇEVİR…………… internet sitesine üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ÇEVİR…………… ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ÇEVİR…………… ’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.3 Kullanıcı veya Üye, www.cevir.com.tr internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, solucan, wolf, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
4.4 www.cevir.com.tr internet sitesinde üzerinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ÇEVİR…………… ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ÇEVİR…………… ’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5 ÇEVİR…………… üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.cevir.com.tr internet sitesinin ve platform hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ÇEVİR…………… ’in sorumlu olmadığını ve ÇEVİR…………… ’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
4.6 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. Kullanıcı – Hesap Sözleşmesindeki hak ve yükümlülükler ile ön görülen sair haller saklıdır.
4.7 İşbu gizlilik politikası içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sınırsız sorumlu olup, ÇEVİR…………… ’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ÇEVİR…………… ’in üyeye karşı kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikasına uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
5. DEĞİŞİKLİK HAKKI VE GARANTİ ETMEME
5.1 ÇEVİR…………… ’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Bu hak, sözleşme süresi boyunca saklı tutulur ve bu hakta değişiklik yapma hakkını da ÇEVİR…………… saklı tutar. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ÇEVİR…………… ‘in hiçbir sorumluluğu yoktur.
5.2 www.cevir.com.tr internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette ÇEVİR…………… tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. ÇEVİR…………… hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. www.cevir.com.tr Web Sitesi’nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Kullanıcı – Hesap Sözleşmesi hükümleri gereği ÇEVİR…………… , işbu Web Site’de yer alan Üyeler ve İş Ortaklarının paylaştığı, yayınladığı, satışa arz ettiği, sergilediği tüm bilgi, belge, yazı, materyal, içerik ve sair görsel ve işitsel veri dahil hiçbir datanın incelenmesi, araştırılması, hukuka aykırılığının giderilmesi veya sıkıştırılması, onarılması, montaj işine konu edilmesi, düzeltilmesi, siteye uyarlığının sağlanması yükümlülükleri altında değildir. Kullanıcı-Hesap Sözleşmesinden kaynaklanan bildirim hakkı üzerine izlenecek prosedür saklıdır.
5.3 www.cevir.com.tr internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun ÇEVİR…………… şirket üyeleri, müdürleri, yöneticileri, vekilleri, temsilcileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
5.4 ÇEVİR…………… , web sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti veya kampanyayı veya sair ilanı ve beyanatı değiştirme ya da sona erdirme veya www.cevir.com.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, paket ve hizmetleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE KORUMA POLİTİKASI
6.1 ÇEVİR…………… internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran ve özel olarak ÇEVİR…………… mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve hizmet ile ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İş Ortaklarının lisans, patent, marka ve sair telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Kullanıcı – Hesap Sözleşmesinden kaynaklı istisnalar saklıdır.
6.2 www.cevir.com.tr internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiç bir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.
6.3 ÇEVİR…………… tarafından www.cevir.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
6.4 ÇEVİR…………… kullanıcılarına i) daha iyi hizmet sunmak, paketlerini, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, ii) kullanıcı deneyimini geliştirmek, iii) sitenin kullanımını kolaylaştırmak, iv) kullanıcı verilerini işlemek için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. ÇEVİR…………… üyenin portal hizmetlerini alırken www.cevir.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

7. BİLGİLERİN İFŞASI VE YAZILIM GÜVENLİĞİ
7.1 ÇEVİR…………… üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya ÇEVİR…………… ’e ya da www.cevir.com.tr sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ÇEVİR…………… ’in ve www.cevir.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
7.2 www.cevir.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.cevir.com.tr web sitesine indirmesiyle ve bu web siteye herhangi bir şekilde girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
7.3 ÇEVİR…………… , gizlilik politikasını, kullanım politikasını ve şartlarını, kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
7.4 Gizlilik Politikasında yer alan bilgileri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki sayılan ve Kullanıcının Gizlilik Politikası hükümlerini açık veya örtülü olarak kabul ettiği takdirde ayrıca ve açıkça kabul ettiği sayılan Kullanıcı – Hesap Sözleşmesi hükümlerinden doğan haklar ve borçlar saklıdır.
8. DELİL SÖZLEŞMESİ
8.1 Taraflar, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda Şirketin defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, log, sinyal, trafik, IP omurga ve veri kayıtlarının, web sitede yapılmış tüm duyuru, ilan ve beyanat metinlerinin, konuşmaların, konuşma kayıtlarının, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, ödeme kaydı, ödeme dataları, Şirketin faks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının v.b. veri, çıktı, data ve sair belgenin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.
8.2 Kullanıcı, delil sözleşmesi dahilinde kararlaştırılan yukarıda yer alan bilgi ve belgelerin Şirket tarafından paylaşılması ve bunun kullanıcıya bildiriminin ulaşmasından itibaren 7(yedi) gün içinde işbu belgeye yahut bilgiye itiraz edebilir. Bu minvalde tüm hesap, kayıt, özet, defter, fatura, makbuz vb. kullanıcı – hesap sözleşmesi nezdinde yer alan tüm veri, bilgi ve belgeler, talep edildiği takdirde, bir örneği ilgili şirket ile paylaşılır yahut bu belgelere erişim sağlanmasına izin verilir.
8.3 İtiraz, Şirketin üçüncü bağımsız bir denetim şirketiyle yapacağı ve giderlerinden hakkaniyet gerektirmediği sürece Tüketicinin sorumlu olacağı sözleşme ile üçüncü bağımsız denetim firması çatısı altında atanacak bilirkişinin yapacağı araştırma sonucunda sonuçlanır. Bu bilirkişi raporuna karşı Taraflar 3(üç)gün içinde tekrar itirazda bulunabilirler. Bu takdirde aynı veya farklı şirkette yer alan ve en az üç kişinin bulunduğu bilirkişi komisyonuna mevzubahis belge, ilk bilirkişi raporuyla birlikte inceleme-denetleme-araştırma için tevdi edilir ve bilirkişi komisyonu bu itirazı da karara bağlar. Kullanıcı, sözleşmeden kaynaklı herhangi bir uyuşmazlık halinde açılacak davada işbu ikinci uzman komisyonundan başka bir delil ile davalarındaki iddiaları ve vakaları ispat edemez. İkinci uzman komisyonu raporuna karşı dava açılması ve ikinci uzman komisyonu raporunun hukuka aykırılığının tespiti halinde ise ilgili davada artık genel ispat kuralları uygulanır.
9. TEBLİGAT
9.1 Şirket, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Kullanıcı’ya gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur. Kullanıcının Hizmet Verenle paylaştığı veya Web Sitesine kayıt olduğu sırada bildirdiği e-mail adreslerine ve ikametgah adreslerine yapılacak tebligatlar da aynen geçerli sonuç doğurur. Hizmet Verenin, kullanıcının sürekli ve devamlı olarak kullandığı e-mail adreslerini, ikametgah adreslerini araştırma yükümlülüğü bulunmaz.
10. YETKİ SÖZLEŞMESİ
10.1 İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde yalnızca (İstanbul) Hukuk Mahkemeleri, (İstanbul) Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve (İstanbul) İcra Müdürlükleri yetkilidir.
11. YÜRÜRLÜK
11.1 İşbu Sözleşme 11 maddeden müteşekkil olup Sözleşmenin yürürlüğe girmesinde ‘’Taraf Bilgileri’’ başlığı altında kararlaştırılanlar esas alınır.


VERİLERİN İŞLENMESİNDE ARACILIK ROLÜ ÜSTLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ VE ŞİRKETLER:


Şirket:
İsim:
Unvan:
Vergi No:
Telefon:
Faks:


İŞBU GİZLİLİK POLİTİKASI; GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ, KULLANICI – HESAP SÖZLEŞMESİ, VE KVKK POLİTİKASI İLE BİR BÜTÜNDÜR VE AYRILAMAZ EKİ NİTELİĞİNDEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE İŞBU BELİRTİLEN SÖZLEŞME VE METİNLERİ DE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. EĞER BU METİNLERDEN BİR VEYA BİRKAÇ TANESİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN HİZMETİMİZİ KULLANMAYI HEMEN BIRAKIN VE VARSA HESABINIZI ASKIYA ALIN VEYA KAPATIN.

Veri Koruma Ofisi

Oğuz Recep Özdemir

Çevir.com.tr

Gümüşpala mah.,Sarp Sok.,NO:3
Avcılar Istanbul 34320
Email: info@cevir.com.tr